Repetitie Fanfare

De fanfare heeft elke zondag (tenzij anders afgesproken) repetitie van 10:00 tot 12:15 in het MFC Sanderbout “Onger de 2 tores”  gelegen aan de Bremstraat 7 te Sittard.

Contributie

Leden vanaf 19 jaar betalen € 13,50 per maand

Leden tot 19 jaar betalen € 6 per maand

Contributie gelieve te voldoen via automatische betaling naar Muziekcorps St. Barbara IBAN nummer: NL64 RABO 0187 6677 13

Muziekschool / Opleiding

Jeugdleden tot en met 18 jaar kunnen voor een bedrag van € 15,- per maand (exclusief contributie van € 6,- per maand) muzieklessen via onze vereniging volgen. Zowel slagwerkers als blazers zullen hierbij lessen volgen bij een professionele docent. In totaal zal er dus op jaarbasis € 180,- betaald worden voor deze lessen. Daartegenover staat dat onze vereniging gemiddeld ongeveer € 400,- per leerling betaald per jaar aan muzikale opleiding. Het komt er dus op neer dat onze vereniging zorg draagt voor meer dan 50% van de kosten.

Deze bijdrage zal gelden voor de eerste 5 jaar waarin een jeugdlid lessen zal volgen. Na deze 5 jaar zal het volledige bedrag voor eigen rekening komen.

Indien er een volgend familielid komt musiceren zal de maandbijdrage voor dit jeugdlid € 10,- (exclusief contributie van € 5,-) per maand bedragen. Dit betekent dat ieder volgend lid van een gezin een extra korting krijgt.

Voor leden vanaf 18 jaar geldt een andere regeling vanwege hogere opleidingskosten. Hierover zal nadere informatie / afspraken volgen zodra u zich heeft aanmeldt als lid.

Diversen

  • Onderhoud instrumenten:   Jan Canton                06-29517741
  • Uniformering:                              Rika Willems            046-4741021
  • Muziekbibliotheek:                   Wim Willems           06-51595687
  • Afmeldingen Fanfare:              Wim Willems           06-51595687