Actie: Vasteloaveskaarte

Geine vasteloavend in 2021? Sjtuur den noe ein kaertje noa dien vasteloavesvrunj veur 2022 en sjteun hiej mit Muziekcorps St. Barbara Kaarte zeen verkriegbaar per setje van 3 veur € 3,33 Ze zeen te besjtelle via een mailtje noa info@sintbarbara.nl, loat ff weite wie veul setjes en den regele veer…

Read more

Erelidmaatschap Andries Houtakkers

Tijdens de online jaarvergadering, welke door de omstandigheden niet aansluitend aan de carnaval heeft plaats gevonden, maar nu dus pas, zondag 15 november 2020, hebben leden en bestuur van Muziekcorps St. Barbara uit Sanderbout-Sittard het erelidmaatschap toegekend aan Dhr. Andries Houtakkers. Dhr. Houtakkers was op zondagochtend aangesloten tijdens deze Zoom-meeting,…

Read more

Pascal Ramakers nieuwe voorzitter

Op vrijdag 23 februari j.l. heeft de algemene ledenvergadering ermee akkoord gestemd om Pascal Ramakers te benoemen tot bestuurslid, nadat Pascal bijna een jaar als interim-voorzitter onze vereniging heeft geholpen. Op de bestuursvergadering van 8 maart heeft het zittende bestuur Pascal gekozen als voorzitter, en e.e.a. is dus nu officieel.…

Read more

Nieuwe uniformen

                Zaterdag 4 November 2017 heeft Muziekcorps St. Barbara tijdens het 65-jarig jubileumconcert haar nieuwe concertuniformen mogen presenteren. Met dank aan de sponsorcommissie en aan de door hun binnengehaalde sponsoren en subsidies heeft onze kostuumcommissie de kleermaker Janfré de opdracht kunnen geven om te beginnen…

Read more