Erelidmaatschap Andries Houtakkers

Tijdens de online jaarvergadering, welke door de omstandigheden niet aansluitend aan de carnaval heeft plaats gevonden, maar nu dus pas, zondag 15 november 2020, hebben leden en bestuur van Muziekcorps St. Barbara uit Sanderbout-Sittard het erelidmaatschap toegekend aan Dhr. Andries Houtakkers. Dhr. Houtakkers was op zondagochtend aangesloten tijdens deze Zoom-meeting, en de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap werd dan ook symbolisch overhandigd. Zowel de vereniging als Dhr. Houtakkers hopen dat er snel een moment komt om dit fysiek te kunnen doen.

De vader van Andries, Dhr. Houtakkers Sr., is reeds sinds de 70-er jaren nauw betrokken bij onze vereniging, en al vele jaren de beschermheer en juridisch raadgever van het korps. Samen met z’n echtgenote is hij trouw bezoeker van de uitvoeringen en feesten van St. Barbara. Ook hij was aanwezig bij de online vergadering, en was trots op de uitbreiding van de contacten van z’n familie bij Muziekcorps St. Barbara.

Het barbaravirus heeft hij overgedragen op zijn zoon Andries, die nu ook al ruim 25 jaar in diverse rollen onze vereniging heeft ondersteund en voorzien van advies. Het benoemen van Andries tot erelid van Muziekcorps St. Barbara is dan ook zeker op z’n plaats, zeker nu Andries als wethouder van de Gemeente Sittard-Geleen het Cultuurbedrijf incl. muziekonderwijs in z’n portefeuille heeft.

Andries krijgt met het in ontvangst nemen van dit erelidmaatschap een plek op onze galerij van ereleden, te vinden op https://www.sintbarbara.nl/overzicht-ereleden/