Het Muziekcorps is op 15 Oktober 1952 opgericht en bestond grotendeels uit muzikanten van het fluit- en tamboerkorps ‘Irene’. Geruime tijd bleven het fluit- en tamboerkorps tezamen met het nieuw opgerichte muziekcorps in het Sanderboutse voortbestaan.
Na een aantal jaren werd het fluit- en tamboerkorps opgeheven en vervolgde de fanfare alleen zijn weg van muzikale ontplooiing naar het niveau waarop thans gemusiceerd wordt.
De naam voor het korps: ‘St. Barbara’ was snel gevonden. Omdat Sanderbout als wijk van Sittard in die tijd grotendeels uit mijnwerkers bestond en ‘St. Barbara’ de patrones van de mijnwerkers is, werd ook aan het Muziekcorps, voorkomende uit deze gemeenschap, als bijna vanzelfsprekend deze naam gegeven.

Het korps wordt in de gemeenschap nog steeds genoemd: oos fanfaar. ‘St. Barbara’ was het eerste Sittardse Muziekcorps dat vanaf de oprichting bestond uit een fanfare en een drumband. De fanfare staat sinds september 2012 onder leiding van dirigent Dhr. Jan Mertens en speelt in de afdeling Uitmuntendheid.

Op het laatste bondsconcours te Roermond in 2015 haalden ze onder leiding van Jan Mertens een eerste prijs met 82,83 punten en ontvingen ze de titel Limburgs Kampioen.