Jubilarissen gehuldigd en nieuwe Mister Barbara

Zaterdag 9 december 2017 heeft weer ons jaarlijks Barbarafeest plaats gevonden.

Het feest begon met een plechtige eucharistieviering in de kerk van Overhoven, waarbij op het einde van de mis onze nieuwe uniformen werden ingezegend.

Aansluitend aan de H. mis werden in het MFC de jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet door Theo Hanssen, als afgevaardigde van de LBM.

De jubilarissen van dit jaar:

  • Rika Willems (25 jaar)
  • Ron Canton (40 jaar)
  • André Lucas (40 jaar)
  • Jo Hanssen (60 jaar)

Leo Halmans werd nog even apart in het zonnetje gezet omdat hij tijdens ons jubileumjaar 65 jaar lid is, vanaf de oprichting dus.

We mochten tijdens de feestavond een cheque ontvangen van de Stichting Oktoberfeesten Sittard en van de Lion’s. Onze hartelijke dank! De aanwezige leden van het sponsorcomité werden hierbij ook nog even in het zonnetje gezet.

Het lid met de beste presentie op de repetitie in 2017 is: Janny Lucas

Als Mister Barbara heeft het Barbaracommissie dit jaar gekozen voor: Marcel Willems