Pascal Ramakers nieuwe voorzitter

Op vrijdag 23 februari j.l. heeft de algemene ledenvergadering ermee akkoord gestemd om Pascal Ramakers te benoemen tot bestuurslid, nadat Pascal bijna een jaar als interim-voorzitter onze vereniging heeft geholpen.

Op de bestuursvergadering van 8 maart heeft het zittende bestuur Pascal gekozen als voorzitter, en e.e.a. is dus nu officieel.

Pascal, we wensen je veel succes met deze taak!

Jubilarissen gehuldigd en nieuwe Mister Barbara

Zaterdag 9 december 2017 heeft weer ons jaarlijks Barbarafeest plaats gevonden.

Het feest begon met een plechtige eucharistieviering in de kerk van Overhoven, waarbij op het einde van de mis onze nieuwe uniformen werden ingezegend.

Aansluitend aan de H. mis werden in het MFC de jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet door Theo Hanssen, als afgevaardigde van de LBM.

De jubilarissen van dit jaar:

  • Rika Willems (25 jaar)
  • Ron Canton (40 jaar)
  • André Lucas (40 jaar)
  • Jo Hanssen (60 jaar)

Leo Halmans werd nog even apart in het zonnetje gezet omdat hij tijdens ons jubileumjaar 65 jaar lid is, vanaf de oprichting dus.

We mochten tijdens de feestavond een cheque ontvangen van de Stichting Oktoberfeesten Sittard en van de Lion’s. Onze hartelijke dank! De aanwezige leden van het sponsorcomité werden hierbij ook nog even in het zonnetje gezet.

Het lid met de beste presentie op de repetitie in 2017 is: Janny Lucas

Als Mister Barbara heeft het Barbaracommissie dit jaar gekozen voor: Marcel Willems

Succesvol jubileumconcert Gelök

Te horen aan de vele complimenten die we mochten ontvangen kunnen we er vanuit gaan dat het jubileumconcert Gelök in samenwerking met een ensemble van Guido’s Orchestra, Guido & Wendy, mannenkoor SI-TARD en kinderkoor Cantarella een groot succes was. Het was voor het publiek een plezier om in de zaal te zitten, en voor de muzikanten een plezier om op de bühne te zitten.

Een TOP concert met een TOP orkest en TOP gasten!

Nieuwe uniformen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 November 2017 heeft Muziekcorps St. Barbara tijdens het 65-jarig jubileumconcert haar nieuwe concertuniformen mogen presenteren. Met dank aan de sponsorcommissie en aan de door hun binnengehaalde sponsoren en subsidies heeft onze kostuumcommissie de kleermaker Janfré de opdracht kunnen geven om te beginnen met onze nieuwe uniformen, en het resultaat mag er dan ook zeker zijn.