Pascal Ramakers nieuwe voorzitter

Op vrijdag 23 februari j.l. heeft de algemene ledenvergadering ermee akkoord gestemd om Pascal Ramakers te benoemen tot bestuurslid, nadat Pascal bijna een jaar als interim-voorzitter onze vereniging heeft geholpen.

Op de bestuursvergadering van 8 maart heeft het zittende bestuur Pascal gekozen als voorzitter, en e.e.a. is dus nu officieel.

Pascal, we wensen je veel succes met deze taak!